Alella

Aquest projecte de jardineria destaca per la plantació estratègica d’arbustos i plantes de color en diversos parterres i jardineres elevades distribuïdes per tot el jardí d’aquesta casa residencial. A més, inclou la creació d’un parterre en pendent amb una palmera com a element central i ophiopogon al seu voltant.

L’objectiu del projecte

Aquest projecte no només busca millorar l’aspecte estètic del jardí, sinó que també integra la topografia existent de manera astuta, creant una experiència visual dinàmica i agradable per als residents i visitants.

Contacta amb nosaltres

Descripció de la proposta

  • Plantació d’Arbustos i Plantes de Color:

Selecció curosa d’arbustos i plantes de color que complementen l’estil i les condicions climàtiques del jardí.

Distribució estratègica per crear punts d’interès visual i harmonia cromàtica.

  • Creació d’un Parterre en Pendent:

Aprofitament d’una zona en pendent per a la creació d’un parterre amb una palmera com a element central.

Plantació d’ophiopogon al voltant de la palmera per suavitzar la transició entre el parterre i la superfície circumdant.

Formulari de contacte