Hotel H10

Aquest projecte busca no només millorar l’aspecte visual de l’Hotel H10, sinó també enriquir l’experiència global dels seus convidats. Les intervencions proposades proporcionaran un entorn exterior que combina elegància, vitalitat i una acollida memorable.

L’objectiu del projecte

Aquest projecte té com a objectiu realçar l’atractiu visual i l’experiència ambiental dels seus espais exteriors. Les principals intervencions inclouen la plantació de dues jardineres a l’entrada amb sistema de reg automàtic, la creació d’una jardinera central al pati interior amb una combinació de boix comú i plantes de color, i la plantació d’una jardinera principal amb una imponent palmera com a element central.

Contacta amb nosaltres

Descripció de la proposta

  • Jardineres a l’Entrada amb Reg Automàtic:

Instal·lació de dues elegants jardineres a l’entrada de l’hotel, proporcionant una acollida càlida i visualment atractiva.

Implementació de sistema de reg automàtic per assegurar el manteniment òptim de les plantes.

  • Jardinera Central al Pati Interior:

Creació d’una jardinera central al pati interior, fusionant boix comú amb plantes de color per aconseguir un aspecte vibrant i equilibrat.

Selecció de plantes que ofereixen floració en diferents estacions per mantenir l’atractiu durant tot l’any.

  • Jardinera Principal amb Palmera Imponent:

Plantació d’una jardinera principal envoltant la gran palmera com a element central, creant un punt focal majestuós.

Formulari de contacte

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.