The Wittmore

Aquest projecte es centra en el disseny, construcció i plantació d’un jardí vertical a la terrassa interior de l’Hotel Wittmore a Barcelona. Destaca pel disseny de la plantació amb formes especialment dissenyades amb franges de colors, compostes per diferents varietats de plantes. A més, es realitzarà un estudi lumínic amb la instal·lació de 10 suports de llum per assegurar una òptima supervivència de les plantes en aquest espai interior. S’inclourà també la construcció d’una línia de vida per garantir la seguretat durant els treballs de construcció, plantació i manteniment del jardí.

L’objectiu del projecte

Aquest projecte proporciona més que un simple jardí vertical; és una declaració de compromís amb la sostenibilitat, la bellesa estètica i l’experiència integral dels hostes a l’Hotel Wittmore.

Contacta amb nosaltres

Descripció de la proposta

  • Disseny Amb Franges de Colors:

Desenvolupament d’un disseny creatiu amb franges de colors, utilitzant diferents varietats de plantes per aconseguir una paleta viva i visualment atractiva.

  • Estudi Lumínic i Suports de Llum:

Realització d’un estudi lumínic per avaluar les necessitats de llum i instal·lació de 10 suports de llum per optimitzar les condicions de creixement en una ubicació interior amb limitada exposició solar.

  • Línia de Vida per Seguretat:

Construcció d’una línia de vida per garantir la seguretat dels treballadors durant la construcció, plantació i manteniment del jardí vertical.

  • Visibilitat Des de les Habitacions:

Garantia que el jardí sigui visible des de totes les finestres de les habitacions, proporcionant una vista encantadora i relaxant per als hostes.

Formulari de contacte

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.