Lope de Vega

Aquest projecte representa una fusió de natura, mitjançant el disseny i la construcció d’un jardí vertical compost per quatre mòduls que es connecten amb el terra mitjançant jardineres.

L’objectiu del projecte

L’objectiu d’aquest projecte és crear un jardí vertical innovador i sostenible, compost per quatre mòduls que es connecten amb el terra a través de jardineres. Mitjançant l’ús del panell de cultiu hidropònic “Grodan” i la integració de mantes de reg, busquem optimitzar la retenció d’aigua i el drenatge del substrat, assegurant una distribució uniforme i equilibrada al llarg del jardí vertical. 

Contacta amb nosaltres

Descripció de la proposta

S’utilitza el panell de cultiu hidropònic “Grodan” com a capa de retenció d’aigua i substrat per a la vegetació, destacant-se per la seva lleugeresa i capacitat de retenció d’aigua fins a un 80%.

Per optimitzar la gestió de la humitat i el drenatge d’aquest substrat, s’ha decidit integrar una manta de reg tant a la part posterior del mòdul com entre les capes de substrat. Aquesta tècnica assegura una distribució uniforme de l’aigua, redirigint l’excés i garantint una retenció equilibrada al llarg de tot el substrat. A més, el feltre utilitzat és especialment dissenyat per prevenir la putrefacció, i la seva excepcional capil·laritat permet una distribució homogènia de l’aigua.

Aquesta plantació ha estat seleccionada de manera meticulosa per proporcionar una varietat de textures, colors i fragàncies, assegurant una experiència visual i olfactiva enriquidora per a tots els observadors. Aquest jardí vertical no només representa una obra paisatgística, sinó també un testimoni de com la tecnologia i la natura poden harmonitzar-se en un entorn únic i sostenible.

Formulari de contacte

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.