Talussos

 

 

El cultiu i estabilització de talussos requereix tècniques específiques.

 

La jardineria ens permet l'aplicació de la planta com a mitjà estabilitzador per a petites obres que no requereixin geotècnica.

 

La utilització de geomalles i hidrosembres i la correcta selecció botànica ens poden aportar solucions de cost reduït per a estabilitzar talussos.

 

La bona utilitat dels coneixements d'accés vertical i seguretat ens permet poder realitzar les tasques de manteniment i obra.

 

A Babilon també realitzem obres petites amb geotècniques, murs armats/vegetats i estabilització de roques.