Tanatori Sant Gervasi

TANATORI SANT GERVASI

CAT

 

 

Construcció: 

Babilon SL 

 

Disseny: 

Babilon SL

 

Tecnologia emprada: 

Biofiver 

 

Manteniment:  

Jardineria Jordi 

 

Data realització: 

Març 2017

 

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL 

 

Diseño: 

Babilon SL 

 

Tecnología utilizada:

Biofiver 

 

Mantenimiento:

Jardineria Jordi 

 

Fecha realización: 

Marzo 2017 

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Design:  

Babilon SL 

 

Involved technology:

Biofiver 

 

Maintenance:

Jardineria Jordi 

 

Date of the completion: 

March 2017 

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Dessin: 

Babilon SL 

 

Technologie utilisée: 

Biofiver 

 

Maintien: 

Jardineria Jordi 

 

Date de livraison:

Mars 2017 


0 comentarios

Mollet

CAT

 

 

Construcció: 

Babilon SL 

 

Disseny: 

Babilon SL i Mutgé arquitectes 

 

Tecnologia emprada: 

Sistemas Masecor 

 

Manteniment:  

Particular 

 

Data realització: 

Febrer 2017 

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL 

 

Diseño: 

Babilon SL y Mutgé arquitectes 

 

Tecnología utilizada:

Sistema Masecor 

 

Mantenimiento:

Particular 

 

Fecha realización: 

Febrero 2017 

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Design:  

Babilon SL and Mutgé arquitectes 

 

Involved technology:

Sistema Masecor 

 

Maintenance:

Private 

 

Date of the completion: 

February 2017 

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Dessin: 

Babilon SL et Mutgé arquitectes 

 

Technologie utilisée: 

Sistema Masecor 

 

Maintien: 

Particulier 

 

Date de livraison:

Février 2017 


0 comentarios

Projecte Turó de la Peira

Turó de la peira

OBJECTIU DEL PROJECTE

Projecte per a la construcció d’un nou equipament destinat a

piscina, pista poliesportiva i ordenació de l’espai de l’interior de l’illa,

al barri del Turó de la Peira

 

L’objectiu és la construcció d’un espai de relació ciutadana vinculat al nou equipament esportiu que es construirà en el

lloc de la piscina existent, i alhora dotar a aquest sector entre edificis d’una major qualitat ambiental.

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE PLANTACIÓ DE LA FAÇANA VERDA DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU

Dos han estat els criteris per decidir de construir una façana verda per l’equipament esportiu. D’una banda buscar la implicació del material viu per contribuir en la climatització de l’espai interior; d’altra banda establir una relació directe, en sentit físic, entre l’edifici i el parc.

 

Els condicionants bàsics per desenvolupar aquesta proposta han estat les diferents orientacions de l’edifici que han determinat la tria de les espècies, juntament amb la intenció de que l’aigua de reg sigui la que es recull de la pluja sobre les cobertes de l’edifici, de manera que, només en casos excepcionals, s’hagi de fer una aportació externa. En aquest sentit hi ha una clara aposta per a la sostenibilitat del sistema.

 

Amb aquests condicionants, s’ha proposat un seguit d’espècies que a continuació es s’indiquen, i s’ha determinat que el sistema funcioni amb cultiu hidropònic amb un substrat lleuger de llana de vidre i amb la

construcció d’un sistema que utilitza l’aigua de la pluja per el reg, amb el consegüent tractament previ per que el sistema hidropònic funcioni, i que es descriu en els apartats que segueixen.

 

Arquitectes: Anna Noguera Nieto i Javier Fernández Ponce

 

Us deixem l'enllaç del projecte per a més informació!

 

0 comentarios

Horaci

C/ horaci

CAT

 

 

Construcció: 

Babilon SL 

 

Disseny: 

Babilon SL 

 

Tecnologia emprada: 

Vertiarte 

 

Manteniment:  

Viurejardins 

 

Data realització: 

Octubre 2016 

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL 

 

Diseño: 

Babilon SL 

 

Tecnología utilizada:

Vertiarte 

 

Mantenimiento:

Viurejardins 

 

Fecha realización: 

Octubre 2016 

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Design:  

Babilon SL 

 

Involved technology:

Vertiarte 

 

Maintenance:

Viurejardins 

 

Date of the completion: 

October 2016 

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Dessin: 

Babilon SL 

 

Technologie utilisée: 

Vertiarte 

 

Maintien: 

Viurejardins 

 

Date de livraison:

Octubre 2016 


0 comentarios

Terrassa

Terrassa

CAT

 

 

Construcció:  

Babilon SL 

 

Disseny: 

Babilon SL

 

Tecnologia emprada: 

Vertiarte Biofever 

 

Manteniment:  

Totijardins 

 

Data realització: 

Novembre 2016

 

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL

 

Diseño: 

Babilon SL 

 

Tecnología utilizada:

Vertiarte Biofever 

 

Mantenimiento:

Totijardins 

 

Fecha realización: 

Noviembre 2016 

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Design:  

Babilon SL 

 

Involved technology:

Vertiarte Biofever 

 

Maintenance:

Totijardins 

 

Date of the completion: 

November 2016 

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Dessin: 

Babilon SL 

 

Technologie utilisée: 

Vertiarte Biofever 

 

Maintien: 

Totijardins 

 

Date de livraison:

Novembre 2016 


0 comentarios

Kokedamas

KOKEDAMAS

CAT

 

 

Construcció: 

Babilon SL 

 

Disseny: 

Pepa Morán 

 

Tecnologia emprada: 

Kokedamas sintètica 

 

Manteniment:  

Particular 

 

Data realització: 

Octubre 2016 

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL 

 

Diseño: 

Pepa Morán 

 

Tecnología utilizada:

 Kokedamas sintética

 

Mantenimiento:

Particular 

 

Fecha realización: 

Octubre 2016 

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Design:  

Pepa Morán 

 

Involved technology:

Synthetic kokedamas 

 

Maintenance:

Private 

 

Date of the completion: 

October 2016 

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL 

 

Dessin: 

Pepa Morán 

 

Technologie utilisée: 

 Kokedamas synthétique

 

Maintien: 

Particulier 

 

Date de livraison:

Octobre 2016 


0 comentarios