Projecte Turó de la Peira

Turó de la peira

OBJECTIU DEL PROJECTE

Projecte per a la construcció d’un nou equipament destinat a

piscina, pista poliesportiva i ordenació de l’espai de l’interior de l’illa,

al barri del Turó de la Peira

 

L’objectiu és la construcció d’un espai de relació ciutadana vinculat al nou equipament esportiu que es construirà en el

lloc de la piscina existent, i alhora dotar a aquest sector entre edificis d’una major qualitat ambiental.

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE PLANTACIÓ DE LA FAÇANA VERDA DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU

Dos han estat els criteris per decidir de construir una façana verda per l’equipament esportiu. D’una banda buscar la implicació del material viu per contribuir en la climatització de l’espai interior; d’altra banda establir una relació directe, en sentit físic, entre l’edifici i el parc.

 

Els condicionants bàsics per desenvolupar aquesta proposta han estat les diferents orientacions de l’edifici que han determinat la tria de les espècies, juntament amb la intenció de que l’aigua de reg sigui la que es recull de la pluja sobre les cobertes de l’edifici, de manera que, només en casos excepcionals, s’hagi de fer una aportació externa. En aquest sentit hi ha una clara aposta per a la sostenibilitat del sistema.

 

Amb aquests condicionants, s’ha proposat un seguit d’espècies que a continuació es s’indiquen, i s’ha determinat que el sistema funcioni amb cultiu hidropònic amb un substrat lleuger de llana de vidre i amb la

construcció d’un sistema que utilitza l’aigua de la pluja per el reg, amb el consegüent tractament previ per que el sistema hidropònic funcioni, i que es descriu en els apartats que segueixen.

 

Arquitectes: Anna Noguera Nieto i Javier Fernández Ponce

 

Us deixem l'enllaç del projecte per a més informació!

 

Escribir comentario

Comentarios: 0