Carrer Verdi, Barcelona

CARRER VERDI

CAT

 

 

Construcció: 

Babilon Sl i Pep Fustou

 

 

Disseny: 

Innara Hasanova

 

Tecnologia emprada: 

Coberta intensiva

 

Manteniment:  

Particular 

 

Data realització: 

Juliol 2016

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL y Pep Fustou

 

 

Diseño: 

 Innara Hasanova

 

Tecnología utilizada:

Cubierta intensiva

 

Mantenimiento:

Particular

 

Fecha realización: 

Julio 2016

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL and Pep Fustou

 

Design:  

Innara Hasanova

 

Involved technology:

Intensive cover

 

Maintenance:

Private 

 

Date of the completion: 

July 2016

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL et Pep Fustou 

 

 

Dessin: 

Innara Hasanova 

 

Technologie utilisée: 

 Couverture intensive

 

Maintien: 

Particulier

 

Date de livraison:

Juillet 2016


Escribir comentario

Comentarios: 0