Hotel H10

hotel h10

CAT

 

 

Construcció: Desconegut

 

Disseny:

Desconegut

 

Replantació i reparació: Babilon SL

 

 

Tecnologia emprada:

Plagi sistema Biofiver 

 

 

Manteniment:

Babilon SL

 

Data realització: 

Desconeguda

                             

Babilon: juliol 2014

CAST

 

 

Construcción: 

Desconocido

 

Diseño: 

Desconocido

 

Replantación y reparación:

Babilon SL 

 

 

Tecnología utilizada:

Plagio sistema Biofiver 

 

 

Mantenimiento:

Babilon SL

 

Fecha realización: 

Desconocida

 

Babilon: Julio 2014

EN

 

 

Construction: 

Uknown

 

Design:  

Uknonwn

 

Replant and repair:

Babilon SL

 

 

Involved technology:

Plagiarism sistem Biofiver

 

Maintenance: 

Babilon SL

 

Date of the completion: 

Unknown

 

Babilon: July 2014

FR

 

 

Construction: 

Inconnu

 

Dessin:

Inconnu

 

Replanter and réparation:

Babilon SL

 

Technologie utilisée: 

Système plagiat Biofiver

 

 

Maintien: 

Babilon SL

 

Date de livraison:

Inconnu

 

Babilon: juillet 2014


Escribir comentario

Comentarios: 0