Santaló

Santaló

CAT 

 

 

Construcció:

Babilon SL

 

Diseny original: Desconegut

 

Redisseny :

Babilon SL

 

Tecnologia emprada: Burés Innova

 

Manteniment:

Babilon SL

 

Redisseny: 

Maig 2012

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL

 

Diseño original:

Desconocido

 

Redisseño:

Babilon SL

 

Teconolgía utilizada:

BurésInnova

 

Mantenimiento:

Babilon SL

 

Rediseño:

Mayo 2012

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL

 

Design: 

Unknown

 

Redesign:

Babilon SL

 

Involved technology:

BurésInnova

 

Maintenance: 

Babilon SL 

 

Redesign:

May 2012

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL

 

Dessin: 

Inconnu

 

Redessin:

Babilon SL

 

Technologie utilisée:  BurésInnova

 

Maintien: 

Babilon SL

 

Redessin: 

Mai 2012


Escribir comentario

Comentarios: 0