Argenteria

Argenteria

CAT

 

 

Construcció:

Babilon SL

 

Disseny: 

Tonet Sunyer

 

Tecnologia emprada:

Intemper

 

Manteniment: 

Babilon SL

  

Data realització: 

Març 2012

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL

 

Diseño: 

Tonet Sunyer

 

Tecnología utilizada: Intemper

 

Mantenimento:

Babilon SL

 

Fecha realización: Marzo 2012

 

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL

 

Drawing:

Tonet Sunyer

 

Involved technology:  Intemper

 

Maintience: 

Babilon SL

 

Date of the completion: 

May 2012

 

FR

 

 

Construction: 

Babilon SL

 

Dessin:

Tonet Sunyer

 

Technologie utilisée: Intemper

 

Maintien: 

Babilon SL

 

Date livraison:  

Mai 20102


Escribir comentario

Comentarios: 0