Alella

alella

CAT

 

 

Construcció: 

Babilon SL

 

Disseny: 

Babilon SL i Blai Pérez

 

 

Tecnologia emprada: 

Coberta intensiva, tecnologia mixta

 

Manteniment:  

Fins 2014: Babilon SL

 

Data realització: 

Abril 2006

CAST

 

 

Construcción: 

Babilon SL

 

Diseño: 

Babilon SL y Blai Pérez

 

 

Tecnología utilizada:

Cubierta intensiva, tecnología mixta

 

Mantenimiento:

Hasta 2014: Babilon SL

 

Fecha realización: 

Abril 2006

EN

 

 

Construction: 

Babilon SL

 

Design: 

Babilon SL and Blai Pérez

 

Involved technology:

Intensive cover, mixt technology

 

Maintenance: 

Until 2014: Babilon SL

 

Date of the completion: 

April 2006

FR

 

 

Construction:

Babilon SL

 

Dessin: 

Babilon SL et Blai Pérez

 

 

Technologie utilisée: 

couverte intensive, technologie mixte

 

Maintien: 

Jusque 2014: Babilon SL

 

Date de livraison:

Avril 2006


Escribir comentario

Comentarios: 0